ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Post Jobs
National Coordinator for Plastics Thailand Consultant
20 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 185
Deadline : 4 / October / 2019

Finance Manager (New Project : Network for Peace)
20 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 63
Deadline : 1 / November / 2019

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
20 Sep
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 230
Deadline : 8 / October / 2019

Research, Monitoring, Evaluation, and Learning (RMEL) Specialist (New Project : Network for Peace)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 271
Deadline : 1 / November / 2019

Senior Technical Specialist (Better Health Programme)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1
Deadline : 1 / November / 2019

Partnership Manager (based in the IRC office either in Mae Sot or Mae Hong Son)
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 258
Deadline : 27 / September / 2019

Project Manager  Pattani, Thailand
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 60
Deadline : 15 / October / 2019

Digital Assistance Services (DAS) Project and Delivery Manager
12 Sep
Digital Assistance Services (DAS) Project and Delivery Manager
United Nations World Food Programme (WFP)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 47
Deadline : 25 / September / 2019

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 631
Deadline : 30 / October / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
11 Sep
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 518
Deadline : 31 / October / 2019

Strategy & Planning Manager (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 351
Deadline : 2 / October / 2019

Project Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง
3 Sep

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1033
Deadline : 30 / September / 2019

รับสมัคร Producer
2 Sep
รับสมัคร Producer
บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 277
Deadline : 31 / December / 2019

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
28 Aug
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 225
Deadline : 28 / September / 2019

ผู้จัดการมูลนิธิ
26 Aug
ผู้จัดการมูลนิธิ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 9
Deadline : 26 / September / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
22 Aug
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 821
Deadline : 31 / October / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (Extended Deadline)
16 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 456
Deadline : 23 / September / 2019

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
8 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1001
Deadline : 31 / October / 2019

รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหารงานทั่วไป (Deputy Director, Operations)
7 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 824
Deadline : 30 / September / 2019

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน (Funding Opportunity: Improving Relations and Constructive Dialogue among Citizens to Reduce Drivers of Conflict in Thailand)