ทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Post Jobs
HR Officer: Recruitment & System/เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
8 Nov

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 136
Deadline : 24 / November / 2019

การจัดจ้างผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนสำหรับองค์กร (Payroll Administration-Outsourced Service) เพื่อเป็น framework agreement supplier - RFQ FA 19/110 THA-TH
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
4 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 434
Deadline : 15 / November / 2019

Human Resources Operations Manager
1 Nov
Human Resources Operations Manager
Greenpeace SEA (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 250
Deadline : 28 / November / 2019

Support Services Manager
1 Nov
Support Services Manager
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 15 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 855
Deadline : 30 / December / 2019