ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

นักวิจัย / Researcher

Post Jobs
Research Nurse (Transgender Health)
18 Oct
Research Nurse (Transgender Health)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 44
Deadline : 30 / November / 2019

Medical Doctor (TB/HIV program)
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 487
Deadline : 31 / October / 2019

Senior Associate, M&E and Data
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 11
Deadline : 31 / October / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
15 Oct
Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator
ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 36
Deadline : 3 / November / 2019

Senior Lab Technician
10 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 173
Deadline : 25 / October / 2019

Terms of Reference:  Midterm Evaluation of the Women Empowerment thought Functional Literacy Project
4 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 337
Deadline : 23 / October / 2019

Research analyst
1 Oct
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 873
Deadline : 31 / October / 2019

Design Monitoring and Evaluation Specialist
27 Sep
Design Monitoring and Evaluation Specialist
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 538
Deadline : 31 / October / 2019

Research, Monitoring, Evaluation, and Learning (RMEL) Specialist (New Project : Network for Peace)
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 631
Deadline : 1 / November / 2019