ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
Volunteer Community Advocate
12 Nov
Volunteer Community Advocate
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 6
Deadline : 13 / December / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 150
Deadline : 27 / December / 2019

Assessment Coordinator
11 Nov
Assessment Coordinator
Institute of International Education

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 237
Deadline : 10 / December / 2019

Senior Lawyer, Bangkok  (Thai National)
11 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 67
Deadline : 29 / November / 2019

Communication Assistant
8 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 155
Deadline : 2 / December / 2019

Sponsorship Manager
8 Nov
Sponsorship Manager
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 168
Deadline : 24 / November / 2019

Project Assistant
7 Nov
Project Assistant
The United Nations Volunteers (UNV)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 76
Deadline : 17 / November / 2019

HR and Admin Officer
6 Nov
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 240
Deadline : 30 / November / 2019

ผู้ประสานงานจังหวัด Provincial Coordinator
6 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 329
Deadline : 15 / November / 2019

ผู้ประสานงานบัญชีโครงการ General Accounting Coordinator
6 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 83
Deadline : 15 / November / 2019

Communication and reporting officer
5 Nov
Communication and reporting officer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 499
Deadline : 20 / November / 2019

Administrative Assistant (Thai Nationality)
5 Nov
Administrative Assistant (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 238
Deadline : 30 / November / 2019

Program Manager, Bangkok (Thai National only)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 430
Deadline : 26 / November / 2019

ผู้ประสานงาน (Coordinator)
4 Nov
ผู้ประสานงาน (Coordinator)
มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 556
Deadline : 30 / November / 2019

SOCIAL WORKER
4 Nov
SOCIAL WORKER
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 436
Deadline : 17 / November / 2019

Counter Wildlife Trafficking Project Coordinator.
2 Nov
Counter Wildlife Trafficking Project Coordinator.
Wildlife Conservation Society (WCS)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 421
Deadline : 30 / November / 2019

Support Services Manager
1 Nov
Support Services Manager
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 15 / November / 2019

DTL Senior Project Officer
30 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 220
Deadline : 15 / November / 2019

Business Development Division Manager
25 Oct
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 30 / November / 2019

Research Coordinator - Impact Advisor (based in Chiangmai)
25 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 433
Deadline : 23 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
24 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 556
Deadline : 10 / December / 2019

Logistics Manager
22 Oct
Logistics Manager
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 528
Deadline : 15 / November / 2019

Food Safety and Quality Specialist
22 Oct
Food Safety and Quality Specialist
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 15 / November / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
22 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ (The Non-Government Think Tank for National Strategies (Klang Panya))

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1092
Deadline : 10 / December / 2019

Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
21 Oct
Night Shift Watch Stander (Thai Naitonality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 230
Deadline : 30 / November / 2019

Administrative Assistant (Thai Nationality)
21 Oct
Administrative Assistant (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 499
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Thai Nationality)
21 Oct
Program Officer (Thai Nationality)
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 26
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 300
Deadline : 29 / November / 2019

Communications Officer (Asia Centre)
16 Oct
Communications Officer (Asia Centre)
Stockholm Environment Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 39
Deadline : 16 / November / 2019

Project Coordinator – LEAP II Project (Re-announcement)
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 366
Deadline : 17 / November / 2019

มูลนิธิที่อยู่อาศัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
12 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 805
Deadline : 30 / November / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
11 Oct
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 736
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1744
Deadline : 30 / November / 2019

Child Safeguarding Program Officer
3 Oct
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 80
Deadline : 30 / November / 2019

Research analyst
1 Oct
Research analyst
HAND Social Enterprise

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1136
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 299
Deadline : 30 / November / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 855
Deadline : 30 / December / 2019

ผู้ประสานงาน (project coordinator) ธนาคารจิตอาสา
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1528
Deadline : 31 / March / 2020

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 199
Deadline : 30 / November / 2019