ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
Communication Assistant
20 Sep
Communication Assistant
Stockholm Environment Institute

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 267
Deadline : 1 / October / 2019

Senior Fishery Officer
20 Sep
Senior Fishery Officer
WWF-Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 64
Deadline : 4 / October / 2019

นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
20 Sep
นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 230
Deadline : 8 / October / 2019

Health Team Field Staff
20 Sep
Health Team Field Staff
Foundation for Education and Development (FED)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 144
Deadline : 20 / October / 2019

Job Vacancy Announcement – Study Coordinator, C-FREE Study
18 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 288
Deadline : 18 / October / 2019

Project Coordinator (SKPA)
18 Sep
Project Coordinator (SKPA)
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 364
Deadline : 30 / September / 2019

DRL Mid-term Project External Evaluator
18 Sep
DRL Mid-term Project External Evaluator
Asia Pacific Transgender Network

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 97
Deadline : 30 / September / 2019

Media & Communications Intern
17 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 5
Deadline : 30 / September / 2019

Volunteer Legal Advisors
17 Sep
Volunteer Legal Advisors
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 207
Deadline : 20 / October / 2019

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1  ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)
17 Sep
รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)
โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 593
Deadline : 30 / September / 2019

Private Sector Engagement Specialist – Responsible Recruitment,  USAID Asia Counter Trafficking in Persons (CTIP) Project
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 7
Deadline : 16 / October / 2019

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
15 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 351
Deadline : 30 / December / 2019

Administration and Logistics Officer
13 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 514
Deadline : 30 / September / 2019

PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
13 Sep
PROGRAM OFFICER (TECHNICAL), Re post
USAID Clean Power Asia by Abt Associates Inc.

Type : Other / อื่นๆ
View : 323
Deadline : 27 / September / 2019

Early Childhood Care Officer
13 Sep
Early Childhood Care Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 94
Deadline : 31 / October / 2019

Capacity Development and Training Coordinator
12 Sep
Capacity Development and Training Coordinator
Host International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 43
Deadline : 30 / September / 2019

Advocacy Specialist
12 Sep
Advocacy Specialist
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 273
Deadline : 15 / October / 2019

ผู้ประสานงาน (project coordinator) ธนาคารจิตอาสา
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 779
Deadline : 31 / December / 2019

Assistant Coordinator - Basic Education Laos (Base in Chiang Mai)
12 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 631
Deadline : 30 / October / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
11 Sep
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 518
Deadline : 31 / October / 2019

Research Nurses - Study Site Coordinators
10 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 204
Deadline : 10 / October / 2019

Asia Regional Office, Bangkok
7 Sep
Asia Regional Office, Bangkok
Rockefeller Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 394
Deadline : 27 / September / 2019

Intern for Regional communication
6 Sep
Intern for Regional communication
Plan International Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 540
Deadline : 30 / September / 2019

Partnerships Officer
4 Sep
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 542
Deadline : 30 / September / 2019

Impact Advisor/Research Assistant
4 Sep
Impact Advisor/Research Assistant
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 582
Deadline : 30 / September / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 904
Deadline : 2 / October / 2019

Administrative & Logistics Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 337
Deadline : 2 / October / 2019

Communications Specialist (เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร)
3 Sep

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 113
Deadline : 2 / October / 2019

Community Field Officer
3 Sep
Community Field Officer
ADRA Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 965
Deadline : 3 / October / 2019

Project Assistant
3 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 797
Deadline : 30 / September / 2019

Operations & Programs Assistant
28 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 706
Deadline : 28 / September / 2019

Finance & Administrative Manager - ATLAS Project
27 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 294
Deadline : 27 / September / 2019

Telemarketing Officer (Welcome Call )
26 Aug
Telemarketing Officer (Welcome Call )
Greenpeace Southeast Asia (Thailand)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 4
Deadline : 30 / September / 2019

Fundraising Coordinator Sale ) , เจ้าหน้าที่ (ติดตามและประเมินผลโครงการ) ฝ่ายโปรแกรม ประจาที่สานักงานใหญ่ (อโศก) , เจ้าหน้าที่ ( งานก่อสร้าง/พัฒนาชุมชน ) ประจาที่สานักงานภาคใต้(จังหวัดพังงา)
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
22 Aug
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 821
Deadline : 31 / October / 2019

Marketing Support Officer
21 Aug
Marketing Support Officer
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 427
Deadline : 30 / September / 2019

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (Extended Deadline)
16 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 456
Deadline : 23 / September / 2019

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่   5  จังหวัด
15 Aug
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 5 จังหวัด
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1432
Deadline : 30 / September / 2019

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
8 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1001
Deadline : 31 / October / 2019

Program and Research Assistant
6 Aug

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1191
Deadline : 23 / September / 2019