ผู้ประสานงาน / Coordinator

Post Jobs
Communications Officer
22 Jan
Communications Officer
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 104
Deadline : 28 / February / 2020

Program Officer-PWID (People Who Inject Drugs) Based in Bangkok
21 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 135
Deadline : 28 / February / 2020

Media Assistant
21 Jan
Media Assistant
APCOM Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 120
Deadline : 28 / February / 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและระดมทุน
21 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 118
Deadline : 21 / February / 2020

deputy program officer
21 Jan
deputy program officer
DAI Thailand Ltd.

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 123
Deadline : 21 / February / 2020

Program Coordinator - Rights for All
18 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 477
Deadline : 10 / March / 2020

Child Safeguarding Program Officer
18 Jan
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Government / องค์กรภาครัฐ
View : 296
Deadline : 17 / February / 2020

Gifts Associate
18 Jan
Gifts Associate
Fortify Rights

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 232
Deadline : 17 / February / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่ภาคใต้  ( ระนอง พังงา )
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 272
Deadline : 29 / February / 2020

Support Services Manager (Re-advertised)
17 Jan
Support Services Manager (Re-advertised)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 425
Deadline : 31 / January / 2020

ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 794
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
17 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 239
Deadline : 17 / February / 2020

Project Officer (1 open position: only for Thai citizen) for Disability & Social Inclusion project
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 510
Deadline : 17 / February / 2020

ASSISTANT TRAVEL EXPERT (THAI NATIONAL ONLY)
15 Jan

Type : Other / อื่นๆ
View : 656
Deadline : 15 / February / 2020

Project Officer
15 Jan
Project Officer
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 413
Deadline : 15 / February / 2020

Study Coordinator
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 504
Deadline : 14 / February / 2020

Child Sponsorship  Department Manager
14 Jan
Child Sponsorship Department Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 324
Deadline : 29 / February / 2020

Procurement & Logistics Officer
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 374
Deadline : 27 / January / 2020

Program Assistant for Dao Ethical Gifts
14 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 191
Deadline : 13 / February / 2020

Partnerships Officer
14 Jan
Partnerships Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 200
Deadline : 13 / February / 2020

Technical Officer, Data Applications (LINKAGES)
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 200
Deadline : 28 / February / 2020

Administration Officer
10 Jan
Administration Officer
WORLD VISION Asia Pacific Regional Office_Bangkok

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 539
Deadline : 29 / February / 2020

Business Development Division Manager
10 Jan
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 221
Deadline : 29 / February / 2020

Community workers
8 Jan
Community workers
Dreamlopments Ltd,

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 130
Deadline : 7 / February / 2020

Program Manager (Key Population-Led Health Services)
6 Jan
Program Manager (Key Population-Led Health Services)
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 227
Deadline : 26 / January / 2020

ผู้ประสานงานโครงการ (สัญญา 1 ปี)
4 Jan
ผู้ประสานงานโครงการ (สัญญา 1 ปี)
มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 876
Deadline : 5 / February / 2020

Finance & Grants Officer (New Project : Networks for Peace)
30 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 455
Deadline : 14 / February / 2020

Grants Manager/ Grants Senior Officer (New Project : Networks for Peace)
30 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 395
Deadline : 14 / February / 2020

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
26 Dec
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 264
Deadline : 31 / January / 2020

Technical Coordinator (Urgently Required)
18 Dec
Technical Coordinator (Urgently Required)
Asia & Pacific Seed Association

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 254
Deadline : 31 / January / 2020

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
15 Dec
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 822
Deadline : 31 / January / 2020

Transboundary Project Coordinator
13 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1126
Deadline : 31 / January / 2020

Thailand Country Coordinator for new project : Network for Peace
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 330
Deadline : 31 / January / 2020

Senior Technical Officer, Care, Support and Treatment
4 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 391
Deadline : 31 / January / 2020

ผู้ประสานงาน ธนาคารจิตอาสา
2 Dec

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1153
Deadline : 31 / March / 2020

Urgent!! Project Development Officer (2 ตำแหน่ง)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 760
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ (2  ตำแหน่ง)
29 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 428
Deadline : 31 / January / 2020

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator Staff)
29 Nov
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator Staff)
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 960
Deadline : 31 / January / 2020

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
13 Nov
สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการประจำจังหวัดตาก 1 อัตรา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 113
Deadline : 30 / January / 2020

สหทัยมูลนิธิรับหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 117
Deadline : 31 / January / 2020