เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Post Jobs
Emergency Medical Referral (EMR) Translation Assistant, Based in Mae Sot
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 32
Deadline : 21 / November / 2019

Senior Government Engagement Specialist - USAID Thailand Counter Trafficking in Persons (USAID Thailand CTIP)
12 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 66
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
11 Nov
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 149
Deadline : 27 / December / 2019

SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
11 Nov
SENIOR CIVIL SOCIETY ADVOCACY PROGRAM MANAGER
DAI (Thailand) Limited (Together Activity)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 29 / November / 2019

EDUCATION DEVELOPMENT OFFICER
9 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 413
Deadline : 24 / November / 2019

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
9 Nov
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 219
Deadline : 9 / December / 2019

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง
9 Nov
นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง
มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 188
Deadline : 25 / November / 2019

Nurse
9 Nov
Nurse
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 272
Deadline : 19 / November / 2019

Project Assistant
9 Nov
Project Assistant
The International Organization for Migration (IOM)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 604
Deadline : 19 / November / 2019

USAID 72048620R10003  Administrative Assistant
8 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 400
Deadline : 21 / November / 2019

Project Assistant
7 Nov
Project Assistant
The United Nations Volunteers (UNV)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 73
Deadline : 17 / November / 2019

HR and Admin Officer
6 Nov
HR and Admin Officer
Baan Dek Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 240
Deadline : 30 / November / 2019

Driver,    Based in Sangklaburi, Kanchanaburi
6 Nov
Driver, Based in Sangklaburi, Kanchanaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 103
Deadline : 15 / November / 2019

เจ้าหน้าที่โครงการและนักวิจัย
6 Nov
เจ้าหน้าที่โครงการและนักวิจัย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 466
Deadline : 20 / November / 2019

Communication and reporting officer
5 Nov
Communication and reporting officer
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 497
Deadline : 20 / November / 2019

Psychosocial Officer, Based in Mae Sot
5 Nov
Psychosocial Officer, Based in Mae Sot
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 260
Deadline : 14 / November / 2019

Operations Assistant, Based in Mae Sot
5 Nov
Operations Assistant, Based in Mae Sot
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 283
Deadline : 14 / November / 2019

Supply Chain Assistant, Based in Bangkok
5 Nov
Supply Chain Assistant, Based in Bangkok
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 152
Deadline : 14 / November / 2019

Senior Driver, Based in Ratchaburi
5 Nov
Senior Driver, Based in Ratchaburi
International Rescue Committee (IRC)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 68
Deadline : 14 / November / 2019

Education Officer - JRS Thailand (Urban Education Project)
5 Nov

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 420
Deadline : 31 / December / 2019

Human Rights Research Intern
4 Nov
Human Rights Research Intern
Manushya Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 280
Deadline : 18 / November / 2019

Administrative Officer
4 Nov
Administrative Officer
SUWANNIMIT FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 414
Deadline : 15 / November / 2019

SOCIAL WORKER
4 Nov
SOCIAL WORKER
COERR FOUNDATION

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 435
Deadline : 17 / November / 2019

DTL Senior Project Officer
30 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 219
Deadline : 15 / November / 2019

Business Development Division Manager
25 Oct
Business Development Division Manager
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 30 / November / 2019

Senior Social Worker – Child Safety Officer and Social Advisor
24 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 340
Deadline : 23 / November / 2019

Logistics Manager
22 Oct
Logistics Manager
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 528
Deadline : 15 / November / 2019

Food Safety and Quality Specialist
22 Oct
Food Safety and Quality Specialist
Scholars of Sustenance Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 612
Deadline : 15 / November / 2019

Senior Technical Specialist, Provider Performance Improvement (New Project : Better Health Programme)
22 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 242
Deadline : 1 / December / 2019

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
19 Oct
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
PREVENTION, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 918
Deadline : 30 / November / 2019

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
18 Oct
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานขอความอนุเคราะห์

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 295
Deadline : 29 / November / 2019

Technical Support Officers
18 Oct
Technical Support Officers
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 269
Deadline : 30 / November / 2019

Program Officer (Policy Advocacy)
18 Oct
Program Officer (Policy Advocacy)
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 407
Deadline : 30 / November / 2019

Clinical Trial Monitoring Officer
18 Oct
Clinical Trial Monitoring Officer
Prevention, Thai Red Cross AIDS Research Center

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 117
Deadline : 30 / November / 2019

มูลนิธิสัมมาชีพประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จำนวน 2 อัตรา
17 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 806
Deadline : 17 / November / 2019

Project Coordinator – LEAP II Project (Re-announcement)
15 Oct

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 365
Deadline : 17 / November / 2019

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
8 Oct
มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1743
Deadline : 30 / November / 2019

Child Safeguarding Program Officer
3 Oct
Child Safeguarding Program Officer
Church World Service

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 79
Deadline : 30 / November / 2019

Assistant to the Director of Finance & Operations (re-posted)
16 Sep

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 223
Deadline : 30 / November / 2019