ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ผู้ช่วย / Assistant

Post Jobs
Private Sector Grant Coordinator
24 Mar
Private Sector Grant Coordinator
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 134
Deadline : 30 / April / 2023

ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
23 Mar
ผู้ประสานงานโครงการ (project coordinator)
โครงการวิถีชีวิตพัฒนาจิต ธนาคารจิตอาสา

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 297
Deadline : 31 / May / 2023

Logistics Assistant
23 Mar
Logistics Assistant
World Food Programme

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 194
Deadline : 5 / April / 2023

Urgent !! Project Development Officer
22 Mar
Urgent !! Project Development Officer
The Education for Development Foundation (EDF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 457
Deadline : 30 / April / 2023

Project Officer
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 11
Deadline : 31 / March / 2023

Project Officer
22 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 349
Deadline : 31 / March / 2023

Terms of Reference for Notetakers in the Trainings on Entrepreneurship Activities in 20 Communities Based in Chiang Mai and Chiang Rai Province
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 293
Deadline : 31 / March / 2023

Assistant Legal Advisor (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย)
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 214
Deadline : 4 / April / 2023

Finance Admin Assistant based in Thong Pha Phum Officer and Based in Sai Yok Office, Kanchanaburi province.
21 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 157
Deadline : 20 / April / 2023

Project Assistant
21 Mar
Project Assistant
Asylum Access Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 519
Deadline : 31 / March / 2023

อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
17 Mar
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 439
Deadline : 31 / March / 2023

Education Project Officer - Mae Sot
17 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 956
Deadline : 2 April 2023 / /

DIRECTOR’S PERSONAL ASSISTANT
16 Mar
DIRECTOR’S PERSONAL ASSISTANT
Pai Seedlings Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 538
Deadline : 15 / April / 2023

VACANCY POST: HDFF Administrative & Accounting Assistant
16 Mar
VACANCY POST: HDFF Administrative & Accounting Assistant
Human Development Forum Foundation (HDFF)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 400
Deadline : 26 / March / 2023

CCM (Communication, Campaign and Media) Support Service (Part Time)
15 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 535
Deadline : 29 / March / 2023

Data Entry Assistant (Based in Maesot)
15 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1829
Deadline : 31 / March / 2023

Regional Hub Accountant Assistant
15 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 322
Deadline : 13 / April / 2023

ผู้จัดการโปรแกรม (พื้นที่การทำงานจังหวัดสระแก้ว)
10 Mar
ผู้จัดการโปรแกรม (พื้นที่การทำงานจังหวัดสระแก้ว)
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 475
Deadline : 30 / April / 2023

Child Development Specialist
10 Mar
Child Development Specialist
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 532
Deadline : 31 / May / 2023

Project Administrative Assistant (Thai National)
8 Mar
Project Administrative Assistant (Thai National)
The Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES)

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 447
Deadline : 7 April 2023 / /

Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์เชียงราย)
8 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 660
Deadline : 31 / March / 2023

Program & Communications Officer
8 Mar

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 745
Deadline : 4 / April / 2023

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28 Feb

Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
View : 1010
Deadline : 31 / March / 2023

Program Assistant
27 Feb
Program Assistant
CMB Foundation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 860
Deadline : 31 / March / 2023

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
24 Feb
ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1966
Deadline : 24 / March / 2566

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)
22 Feb

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 1103
Deadline : 31 / March / 2023

RE-ADVERTISE: Procurement and Contract Management Coordinator
20 Feb

Type : Other / อื่นๆ
View : 883
Deadline : 31 / March / 2023

Administrative Officer – Part Time
10 Feb
Administrative Officer – Part Time
Wildlife Conservation Society

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 754
Deadline : 31 / March / 2023

Program Assistant (Implementation Science) 2 Positions
25 Jan
Program Assistant (Implementation Science) 2 Positions
Institute of HIV Research and Innovation

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 756
Deadline : 31 / March / 2023

Monitoring, Evaluation, and Learning Manager for USAID Enhance Activity
16 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 761
Deadline : 31 / March / 2023

Office Manager  (Yala) for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 986
Deadline : 31 / March / 2023

Program Managers for USAID Enhanced Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 478
Deadline : 31 / March / 2023

Program Assistant for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 543
Deadline : 31 / March / 2023

Administrative Assistant (Yala) for USAID Enhance Activity
13 Jan

Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
View : 980
Deadline : 31 / March / 2023

Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more