ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Resume

For Guest

บุคคลทั่วไปสามารถฝากประวัติการทำงานได้ที่นี่ ข้อมูลของคุณจะแสดงเฉพาะกับองค์เท่านั้นคนอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้

Click
For Organization

องค์กรสามารถเข้าดูประวัติการทำงานได้ที่นี่

Click