There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย

Organization : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant
เพื่อพัฒนาคนก้าวเข้าสู่นักวิจัย นักวิชาการสายสังคมระดับสูงได้

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปประชุม เขียนงานวิชาการทั้งบทความสั้นและยาว
2. ประสานงาน ติดตาม จัดประชุม
3. ดูแลงานสื่อสารองค์กรในช่องทางต่างๆ ทางออนไลน์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สนใจเรื่องการต่างประเทศ (IR สังคม การเมือง (จะพิจารณาเป็นพิเศษหากสนใจเรื่องจีน)
3.เป็นผู้ที่สนใจการคิดและเขียนทางวิชาการ ชอบถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการได้ เพื่อต่อยอดและพัฒนางาน
4. หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2-3 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เป็นผู้สนใจซักถาม เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
6.สามารถปรับตัว ทำงานที่หลากหลายได้ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารจัดการ และงานสื่อประชาสัมพันธ์ (ทางเราสอนงานทุกด้าน)
7.มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับงานวิชาการได้
8.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัคร

วันและเวลาปฏิบัติงาน

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ 637/1 อาคารพร้อมพันธ์ 1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. (mrt พหลโยธิน ประตู5)

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.- 17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าตอบแทน
เริ่มต้นที่ 15,000 บาท (มากกว่านั้นพิจารณาตามคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสมต่อไป)

มาสนใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ด้วยกันนะ

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร

*ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
มายังอีเมล klangpanya.th@gmail.com ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ทางอีเมลข้างต้น

(ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : klangpanya.th@gmail.com


นักวิจัย / Researcher

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
ศรีสุวรรณลุยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์
View more