webmaster@thaingo.org

IT Officer

Back
: Institute of HIV Research and Innovation
: 29 Sep 2023
31 / October / 2023

Role Overview

รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้าน IT ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server ขององค์กรให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ  ริเริ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้มีสมรรถนะรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนนำเสนอนโยบายแนวทางปฏิบัติทางด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานที่ปลอดภัยในการใช้งาน

 

Core Accountability & Responsibility

1. กำหนดมาตรฐานงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware & Software และNetwork
2. แก้ไขปัญหาระบบและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทั้ง Hardware & Software
3. ประสานงานกับ HR ในการจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น ตลอดจนอีเมล์แอดเดรส ติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารเพื่อส่งมอบพนักงานใหม่
4. ศึกษาความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอื่น ๆที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์การใช้งานตามความจำเป็นและเหมาะสม
5. ประสานงานระหว่างผู้ใช้ผ่านระบบ Remote Desktop
6. บริการให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Server โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลและบำรุงรักษาข้อมูลส่วนกลาง รวมถึงฐานข้อมูลขององค์กร
8. ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Network รวมถึงระบบความปลอดภัยของ Server และ Computer และพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้ให้เชื่อมต่อกับ Active Directory
10. จัดการสิทธิของแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์
11. ดูแลรับผิดชอบระบบ Mail Server และ E-mail Account รวมถึงการติดตั้งการใช้งาน
12. ตรวจสอบและบริหารจัดการ Licenses ให้ Active และเพียงพอต่อการใช้งาน

 

Qualifications and Experience

1. ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรโดยให้บริการงาน IT ลักษณะเดียวกันนี้ให้แก่พนักงานในองค์กรไม่น้อยกว่า 20 คนขึ้นไป
4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Hardware, Software and Operation system.
5. มีความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office
6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Network, Firewall and Security System.

 

Contact : Contact : recruit@ihri.org / 02-1605371 / 061-8689651

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112