There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ประสานงาน (Coordinator)

ผู้ประสานงาน (Coordinator)

Organization : มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

ผู้ประสานงาน (สัญญา 1 ปี) – มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่น

 

มูลนิธิฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย มีเป้าหมายในการดำเนินการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบันอย่างยั่งยืน พันธกิจหลักของมูลนิธิ คือ การฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่ไม่ใช่ประโยชน์ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หรืออดีตพื้นที่ป่าที่ถูกรุกล้ำและเปลี่ยนไปทำการเกษตร ทั้งที่ถือครองโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวนการฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วม และการจัดอบรมให้ความรู้ว่าด้วยเรื่องการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นแบบประณีตและการใช้ราไมคอร์ไรซาและจุลินทรีย์ท้องถิ่นในการฟื้นฟูป่า ผ่านหลักสูตรการอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ แปลงสาธิตการฟื้นฟูป่าพื้นถิ่นภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาเรียนรู้เพื่อร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนทั่วประเทศไทย (https://www.thainativereforestation.org)

 

เรา...เชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เราควรเคารพธรรมชาติและสนับสนุนการปกป้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เรา...ให้คำมั่นสัญญาต่อตนเองที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นและการใช้ราไมคอร์ไรซาเพื่อการฟื้นฟูป่าอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ อันจะเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

 

เรากำลังมองหาผู้ประสานงานที่มีใจรักในสิ่งแวดล้อมและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ติดต่อประสานงานทุกโครงการภายใต้มูลนิธิ ซึ่งหมายรวมถึงแปลงปลูกป่าสาธิตและหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • ทำงานร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย  ผู้นำองค์กร ผู้นำกลุ่มชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดตั้งแปลงสาธิตอย่างมีส่วนร่วม และจัดอบรมปลูกป่าและหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • รวบรวม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของมูลนิธิผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
 • นำเสนอแนวคิดเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางการฟื้นฟูป่าของมูลนิธิและโครงการอื่น ๆ ภายใต้มูลนิธิ
 • จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายงานการประชุม และงบประมาณของมูลนิธิ
 • รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิ

 

คุณสมบัติ:

 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สภาวะภูมิอากาศ หรือความหลากหลายทางชีววิทยา
 • มีความเชื่อและความห่วงใยร่วมกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
 • พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทาย มีความอดทน เอาใจใส่ เปิดใจรับกับความคิดใหม่ ๆ และรักการเรียนรู้
 • มีประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่องานประชาสัมพันธ์และงานรณรงค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารบุคคลและองค์กร
 • สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และทำงานได้เป็นบางเสาร์-อาทิตย์
 • หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและ/หรือประสบการณ์ด้านการปลูกป่า/ต้นไม้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว

 

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ: กรุงเทพมหานคร

 

หากคุณพร้อมที่จะร่วมงานกับเรา โปรดส่ง CV และรายละเอียดแสดงเหตุผลว่าทำไมคุณถึงสนใจสมัครงานนี้ พร้อมระบุเงินเดือนปัจจุบันและที่เคยได้รับ มาที่อีเมล nsrf.thai@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

*ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพจากมูลนิธิและสิทธิประโยชน์เมื่อครบสัญญาการทำงาน โดยจะพิจารณาจากผลการทำงาน และโอกาสในการต่อสัญญาการทำงานกับทางมูลนิธิ

 

"หากคุณมีใจรักต่อสิ่งแวดล้อม อย่ารอช้า! รีบมาสร้างป่าไปด้วยกัน"

Contact : nsrf.thai@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more