There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ประสานงานจังหวัด Provincial Coordinator

ตำแหน่งงาน    :         ผู้ประสานงานจังหวัด Provincial Coordinator

พื้นที่การทำงาน :          กรุงเทพมหานคร           ปฏิบัติงานที่ประชาชื่นและภาษีเจริญ (1 อัตรา)

อัตราเงินเดือน  :         ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน      :         รายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจยุทธศาสร์ของมูลนิธิและกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างละเอียด
 2. กำหนดและแบ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์รวมถึงการคัดเลือกและประเมินผลการทำงาน
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ
 4. เป็นตัวแทนของมูลนิธิในการร่วมประชุม แนะนำ/สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร และโครงการกับภาคีในพื้นที่การทำงาน และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายเดือน
 6. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดทำรายงานทางด้านการเงินและการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบของมูลนิธิด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานโครงการ

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทำงานกับผู้ใช้สารเสพติด
 3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนภาษาไทย รวมถึงการนำเสนอได้ในระดับที่ดี
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการบริหารและการแก้ไขปัญหาที่ดีได้

 

 

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ thawatchai@ozonefoundation.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-008-0530 คุณธวัชชัย มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ มูลนิธิโอโซน (สำนักงานส่วนกลาง) เลขที่ 60 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซอยรัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

Contact : thawatchai@ozonefoundation.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more