ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

Data Entry Officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

Data Entry Officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

Role Overview Data Entry Officer มีหน้าที่บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม/แบบสอบถามโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ทำการบันทึกแล้ว จัดเก็บเอกสารหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลแล้ว ค้นหาเอกสารที่ต้องมีการแก้ไขตามคำร้องขอ แก้ไขข้อมูลหากมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด จัดทำรายงานการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ 
 

Key Accountability/Responsibility 
- บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยต่าง ๆ 
- จัดเรียงเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
- ค้นหาแฟ้มและเอกสารข้อมูล

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก จัดเก็บ

- แก้ไขและปรับปรุงข้อมูล

- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

Qualifications Specific to the Post Holder

- ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

- มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านการบันทึกข้อมูล

- มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ มีไหวพริบปฏิภาณ

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

- มีทักษะการพิมพ์งาน และจัดการข้อมูล

- มีความละเอียด รอบคอบ ไหวพริบปฏิภาณในการทำงาน

- รู้ เข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มายังอีเมล recruit@prevention-trcarc.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@prevention-trcarc.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer