ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล Field M&E Officer

ตำแหน่งงาน    :         เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล Field M&E Officer

พื้นที่การทำงาน :         มูลนิธิโอโซน สำนักงานส่วนกลาง (นนทบุรี)

อัตราเงินเดือน  :         ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน      :         รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายติดตามและประเมินผล

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

  1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และติดตามการทำงานระดับพื้นที่เพื่อการประกันคุณภาพข้อมูล
  2. ติดตามและสนับสนุนการบันทึกข้อมูลและการป้อนข้อมูลย้อนกลับแก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารตามตัวชี้วัดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพจากผู้รับทุน
  4. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
  5. ประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  3. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ thawatchai@ozonefoundation.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-008-0530 คุณธวัชชัย มูลนิธิโอโซน

หรือสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ มูลนิธิโอโซน (สำนักงานส่วนกลาง) เลขที่ 60 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซอยรัตนาธิเบศร์28 แยก2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยตรงถึงฝ่ายบุคคลได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

Contact : thawatchai@ozonefoundation.org


นักวิจัย / Researcher