There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน”

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม “การสร้างสังคมบนฐานความรู้” (Knowledge -based Society for Health) ดำเนินงานที่สำคัญเพื่อสังคมในด้านการจัดการงานวิจัย การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft word, Excel, PowerPoint
 • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีความอดทนสูง

 

ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 • ระบบสารบรรณ (หนังสือเข้า-ออก) ติดต่องานรับ-ส่งเอกสาร
 • ประสานนัดหมายจัดประชุม/ยืมเงิน-คืนเงิน ในการจัดประชุม
 • จัดการสต็อคหนังสือ ดูแลอุปกรณ์สำนักงานกลาง และห้องประชุม ดูแลครุภัณฑ์
 • ประสานจัดการต่อสัญญาต่างๆ อาทิ ประกันอัคคีภัย อาคารสถานที่ รถยนต์ ฯลฯ และการเบิกจ่ายต่างๆ
 • ติดต่อ/ประสานงานภายใน-ภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ (ไม่ต่ำกว่าฐานเงินเดือนเดิมของผู้สมัคร)
 • ประกันสังคม 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ปิดรับสมัคร : 10 เมษายน 2563

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง

E-mail : kanlayanee@thainhf.org  , โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115

 

Location        1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การเดินทาง      BTS ห้าแยกลาดพร้าว

                    MRT พหลโยธิน

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more