There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสังเกตการณ์การชุมนุม  (Part time)  

อมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมายาวนาน 60 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพการชุมนุมอย่างสงบ การริเริ่มโครงการสังเกตการณ์การชุมนุม มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงจากการสังเกตการณ์การชุมนุมผ่านมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สาธารณะและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเรียนรู้และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมจากข้อเท็จจริงที่มีการรายงานและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยอาสาสมัคร  และสามารถนำไปสู่การตระหนั เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบของผู้ชุมนุม 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสังเกตการณ์การชุมนุม (Part time) 

 

ระยะเวลาการทำงาน : กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 (สัญญา 6 เดือน)

 

ค่าตอบแทน เริ่มต้น 12,000-15,000 บาทและประกันอุบัติเหตุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ประสานงานจัดอบรมอาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม  
 • ประสานงานและติดตามผลกับอาสาสมัครฯในการปฏิบัติงานและหลังจากกิจกรรม 
 • ติดตามข่าวและอัพเดเกี่ยวกับการชุมนุมรูปแบบต่างๆตามข้อตกลงของทีมงานแอมเนสตี้ 
 • รวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครฯจัดการเรียบเรียงและประสานงานเพื่อนำมาเผยแพร่ 
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการ  

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจและสนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนสังคมการเมือง โดยเฉพาะเรื่องการชุมนุม
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี
 • มีทักษะการเรียบเรียงข้อมูลและเขียนรายงาน 
 • สามารถทำงานทั้งในและนอกสถานที่ และสามารถดูแลรับผิดชอบงานด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้

ผู้สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV) มาที่ admin@amnesty.or.th  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผกามาส 02-5138745 ต่อ 11

Contact : admin@amnesty.or.th


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
View more

Lasted contents

โชคชะตาสุราแช่ 2 ตอน รสชาติแห่งความรันทด ตะเปียงจู กะท้อน กะเจี๊ยบ
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
โชคชะตาสุราแช่ 1 ตอน หอมกลิ่นความจริง
ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
View more