There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า - เจ้าหน้าที่โครงการ (เครือข่ายเยาวชน) จ. นครศรีธรรมราช

"มูลนิธิไทยรักษ์ป่า" ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ. เชียงใหม่ จ. นครศรีธรรมราช และ จ. ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จึงต้องการประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

 

......................................................................................................

 

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่โครงการ - เครือข่ายเยาวชน จ. นครศรีธรรมราช

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • มีความสนใจ และมีความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม งานสิ่งแวดล้อมศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 • หากมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชน อาทิ การจัดค่ายเยาวชน / Nature Game การทำกระบวนการสื่อความหมาย การทำสื่อเผยแพร่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • มีความกระตืรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนางานอยู่เสมอ

 • มีความทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต

 • สามารถรับผิดชอบงาน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองได้

 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • สามารถจัดทำแผนงาน เขียนโครงการ จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอ Presentation ผลการดำเนินงานได้

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

ลักษณะงานที่ปฏบัติ

 • ดำเนินกิจกรรมด้านจิตสำนึกกับเยาวชนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการกับมูลนิธิฯ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 • สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำเครือข่ายเยาวชน ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน การทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านชมรมอนุรักษ์ และการเผยแพร่ความสำคัญของป่าต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบของนักข่าวเยาวชน

 

......................................................................................................

 

ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อและส่งข้อมูลพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา บำรุงถิ่น E - mail : Jintana.Bum@egco.com, Facebook fanpage : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, Tel. : 02-998-5856

 

สำนักงานส่วนกลาง

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

 

สำนักงานนครศรีธรรมราช

เลขที่ 69 หมู่ 2 ต. ปากนคร อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075-803-988 โทรสาร : 075-803-988

Contact : Jintana.Bum@egco.com / 02-998-5856


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more