There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า - เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส (ฟื้นฟูป่า) จ. ชัยภูมิ

"มูลนิธิไทยรักษ์ป่า" ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ. เชียงใหม่ จ. นครศรีธรรมราช และ จ. ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จึงต้องการประกาศรับสมัครผู้ร่วมงาน โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้

 

......................................................................................................

 

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส - ฟื้นฟูป่า จ. ชัยภูมิ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรี (หากสำเร็จการศึกษาด้านวนศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 • สามารถทำงานร่วมกับชุมชนและเยาวชน หน่วยงานภาคีในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดูแลรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วม และสามารถนำกระบวนการชุมชนได้

 • หากมีองค์ความรู้และประสบการณ์การฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ หรือการจัดการพื้นที่ป่าอย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS, Google map, Google earth) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • มีความกระตืรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนางานอยู่เสมอ

 • มีความทุ่มเท และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต

 • สามารถรับผิดชอบงาน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเองได้

 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • สามารถจัดทำแผนงาน เขียนโครงการ จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอ Presentation ผลการดำเนินงานได้

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • สามารถปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

ลักษณะงานที่ปฏบัติ

 • ประสานงานและดำเนินกิจกรรมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการ

 • ลงพื้นที่ประสานงานชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินงานฟื้นฟูป่า

 • ดำเนินกิจกรรมด้านจิตสำนึกกับเด็กและเยาวชนในโครงการของมูลนิธิฯ

 • ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน / ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

 

......................................................................................................

 

ท่านที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อและส่งข้อมูลพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง โครงการ พื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา บำรุงถิ่น E - mail : Jintana.Bum@egco.com, Facebook fanpage : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, Tel. : 02-998-5856

 

สำนักงานส่วนกลาง

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

 

สำนักงานชัยภูมิ

เลขที่ 66 หมู่ 6 ต. ธาตุทอง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 084-974-2281

Contact : Jintana.Bum@egco.com / 02-998-5856


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more