There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Marketing Coordinator (Thai Language)

Organizational Setting

The Mae Tao Clinic (MTC) is an internationally renowned community-based organization (CBO) that provides and advocates for an equitable and essential health system, education and protection for vulnerable and displaced people living in the Thai-Burma border area and Eastern Burma. MTC is located in Mae Sot, Tak Province that addresses the needs and human rights of these people through comprehensive programs and a collaborative approach with local, national, international and government bodies.

 

Mae Tao Clinic is currently looking for:

Position: Marketing Coordinator

Under the authority of: Director of Mae Tao Clinic, and Deputy Director of Community Operations

Supervises: Deputy Director of Community Operations and Fundraising and Grants manager

Working Location: Mae Sot, Thailand

Starting Date: as soon as possible

 

 1. Main Objective

Fundraising and Grants team plays a core role at Mae Tao Clinic. Its main responsibility is to enable organization’s operations by raising funds, liaising with donors to build strong relationships and trust, developing potential donors and platforms to diversify funding resources, creating items, and holding events to promote MTC and getting engaged with the community. The ultimate goal of the team is to support MTC to be able to continue carrying out essential services in a sustainable manner. F&G team has aimed to reduce MTC’s reliance on donor grants by diversifying its funding resources to be more self-reliant and less risky during the crisis.

Over the years, engagement with Thai society is growing and the F&G team has identified needs for the Thai speaking marketing coordinator to develop and maintain the relationship with the Thai community. S/he will support the team with developing its funding strategies, identifying potential donors, particularly the CSR, and maintaining a good relationship with the Thai community.

 

 1. Specific Responsibilities

Primary Responsibilities and Deliverables

 • Assist with preparing grant proposals and approaching potential donors
 • เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมแบบคำร้องขอเสนอการบริจาคและติดต่อกับผู้บริจาคที่อาจเกิดขึ้น
 • Monitor in-kind donations; liaise with Thai donors and send updates on use of donation
 • ติดตามการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆเช่น ติดต่อประสานงานกับผู้บริจาคชาวไทยรวมถึงส่งรายงานอัพเดตเกี่ยวกับการบริจาค
 • Seek the opportunity to collaborate and develop a relationship with Thailand-based companies (CSR)
 • แสวงหาโอกาสทางงบสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทุนในประเทศไทย
 • Assist to update website, Facebook and Instagram in Thai language regularly
 • เป็นผู้ช่วยในการอัพเดทเว็บไซต์, Facebook และ Instagram สำหรับภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอ
 • Translate documents and events if necessary
 • แปลงานเอกสารต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ หากจำเป็น
 • Support with hosting some visits from the Thai communities
 • ให้สนับสนุนและดูแลผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ที่มาจากชุมชนไทย
 • Assist with coordinating donor reports (project, bi-annual, annual)
 • ช่วยเหลือในด้านการประสานงานรายงานของผู้บริจาค (โครงการ รายงานครึ่งปี รายงานประจำปี)
 • Be the first point of contact for small/individual donors from the Thai communities
 • เป็นคนลำดับแรกในการติดต่อสำหรับผู้บริจาครายย่อย หรือ ผู้บริจาครายบุคคลจากชุมชนไทย
 • Answer donor queries (Thai language)
 • ตอบคำถามผู้บริจาค (ภาษาไทย)

 

 1. Position Requirements
 • Having knowledge and background of marketing/communication/fundraising
 • มีความรู้และพื้นหลังเกี่ยวกับ การตลาด การสื่อสาร และการระดมทุน
 • Absolute written and spoken level of Thai language
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งพูดและเขียนภาษาไทย
 • Good ability to communicate in English
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 • Understanding the Thai-Burma border situation is desirable
 • มีความเข้าใจสถานะการณ์ชายแดนไทย-พม่า
 • Knowing the Karen and/or Burmese language is plus
 • หากมีความสามารถในด้านภาษากะเหรี่ยงหรือพม่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Good ability to use Microsoft office
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้ในระดับดี
 • Desire to learn about social media management
 • มีความสนใจเกี่ยวกับสื่อ และการจัดการ
 • Interest in interacting with foreign visitors and donors
 • มีความสนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริจาคและผู้เยี่ยมชมต่างชาติ
 • Ability to work independently and to use initiative
 • ความสามารถในการทำงานอย่างอิสระและใช้ความคิดริเริ่ม

 

Administrative arrangements:

Mae Tao Clinic is a low resource environment.

A salary of 15,000 THB/month will be offered.

Deadline for application:

Applications will close on 14 August 2020. Only shortlisted candidates will be contacted for interview. 

 

To Apply

To apply for this job please send your CV and covering letter to recruitment@maetaoclinic.org using the subject line “Marketing Coordinator”.

Further information about Mae Tao Clinic can be found at https://maetaoclinic.org/

 

Contact : recruitment@maetaoclinic.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraising

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
ศรีสุวรรณลุยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์
View more