webmaster@thaingo.org

รับสมัครผู้ประสานงานวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ UX UI Designer

Back
: สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม
: 3 May 2023
30 / June / 2023

สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร เปิดรับสมัครพนักงานประจำมูลนิธิฯ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 

1. ผู้ประสานงานวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สำรวจ และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการให้กิจกรรมของแผนปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคล จัดประชุมหรือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามโครงการ เป็นต้น
 • บริหารจัดการงบประมาณร่วมกับหัวหน้าทีมและติดตามกำกับงานวิชาการ เขียนงานวิชาการ จัดทำรายงาน รวมทั้งจัดเตรียมการนำเสนอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา (อายุ 24-35 ปี)
 • มีทักษะการเขียนงานวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และสนใจประเด็นทางสังคม
 • มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word/Excel/PowerPoint และ Zoom ได้ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการและบริหารจัดการประชุมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.เจ้าหน้าที่ UX UI Designer  จำนวน 1 อัตรา

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ :

 • จัดทำ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • ออกแบบ UX/UI ตามความต้องการขององค์กร และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • พัฒนา ออกแบบกระบวนการทำงานด้าน Content & Designer ในงานต่าง ๆ
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ Content & Designer Graphic ของ Product และ Service ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันเวลาที่กำหนด
 • ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ระบบ และนักพัฒนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ  : 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (อายุ 24-35 ปี)
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบขึ้นพื้นฐานรู้เรื่ององค์ประกอบภาพ สี และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator และเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ ได้ดี 
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 

 

เงินเดือนและสวัสดิการ  :

 • เงินเดือนขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์ 
 • ประกันสังคม 
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ทำงาน  :
สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม ตั้งอยู่ที่ ถนนโชคชัย 4 ซอย 7 บ้านเลขที่ 476/43 ซอยลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 

ขั้นตอนการสมัคร  :
1. กรอกใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบได้ที่ google form  https://forms.gle/rwsHuUzhgDegU4ph8
2. หากผ่านการคัดเลือก รอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ทางออนไลน์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอน E-mail : Jittrarat@thainhf.org  , โทรศัพท์ 064-6699835

➡️ ทำความรู้จักองค์กรได้ที่ FB : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม
 

Contact : jittrarat@thainhf.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112