webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่สื่อสารและงานพัฒนา 1 อัตรา

Back
: มูลนิธิสัมมาชีพ
: 28 Nov 2023
28 / December / 2023

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำจากภาคธุรกิจ และประชาสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ขณะนี้ มูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจงานด้านการสื่อสารและงานพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันให้เกิด “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ดังนี้

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารและงานพัฒนา 1 อัตรา

ประเภทของงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 หมู่บ้านเดอะฮาบิแทท (ปัญจมิตร) ซอยลาดพร้าวซอย 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

เวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

 

รายละเอียดงาน

 1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ
 2. เขียนคอนเทนท์ คิดประเด็น เผื่อเผยแพร่ในสื่อแพลทฟอร์มรูปแบบต่างๆ ได้
 3. ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อคลิปวิดิโอ เพื่อเผยแพร่สื่อแพลทฟอร์มต่างๆ
 4. ใช้สื่อโซเชียลได้ทุกแพลทฟอร์ม
 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย
 6. สนับสนุนงานพัฒนาและภารกิจต่างๆ ขององค์กร

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พร้อมเรียนรู้งาน ติดตามข่าวสาร เพื่อนำมาปรับใช้
 • มีความยืดหยุ่น อดทน มีความคล่องตัวสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและลงพื้นที่ทำงานในต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • หากมีความสามารถในการออกแบบกราฟฟิค โดยใช้โปรแกรม Adobe lllustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sammachiv2022@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-530-9204-5 โทรสาร 02-530-9206

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

 

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 *** เปิดรับสมัครจนกว่าจะได้รับคนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หากท่านใดมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้นจากใบสมัคร จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนัดสัมภาษณ์ทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง ***

Contact : sammachiv2022@gmail.com

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112