There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

สถาบันอาศรมศิลป์ กำลังดำเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการจัดอบรม โดยพัฒนาหลักสูตรจากประสบการณ์การทำงานชุมชนของสถาบันอาศรมศิลป์ จนเกิดเป็น “หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน” เน้นการให้ความรู้ ทักษะ กับแกนนำชุมชนที่เข้าร่วมอบรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ จากปัญหาและสถานการณ์จริงในชุมชน โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าทำงานในตำแหน่ง “นักจัดกระบวนการ”  จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. จัดกระบวนการอบรม ตามเนื้อหาของหลักสูตร
 2. ทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยจัดวงพูดคุย ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การพูดคุยเกิดข้อสรุปที่นำไปดำเนินการต่อได้
 3. ทำหน้าที่เป็น Coach คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษา ชี้แนะให้กับชุมชนในระหว่างดำเนินงาน
 4. ทำหน้าที่สนับสนุนในส่วนที่ชุมชนไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการเองได้ เช่น การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ แต่อยู่บนฐานที่ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ด้วย
 5. ถอดบทเรียน บันทึก เรียบเรียงความรู้ที่ได้จากการทำงาน บนฐานงานวิจัย

คุณสมบัติ

 1. มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานชุมชน อย่างน้อย 1 ปี
 3. มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยการเขียน บทความ หรือเอกสารที่มีเนื้อหาวิชาการ
 4. มีเงื่อนไขลงพื้นที่ทำงานชุมชนต่างจังหวัดได้ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้

ค่าตอบแทน : จากฐานความรู้และประสบการณ์ทำงาน

การคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
 • นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 • ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

ส่งใบสมัครมาที่ wwarayon19@hotmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรวัฒน์ 02-4904748-54 ต่อ 226 หรือ 089-1409115

ปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

Contact : wwarayon19@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more