There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง ( Program Officer )

ข้อมูลพื้นฐานของมูลนิธิโคเออร์

มูลนิธิโคเออร์ เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยตลอดจนราษฎร ผู้ยากไร้ ตามแนวชายแดนไทย-พม่า และยึดหลักความรัก ความเมตตาและมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองใด ๆ

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เกษตรและสิ่งแวดล้อม   1  ตำแหน่ง  ( Program Officer )

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1.จัดการอบรม/สัมมนา แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์ พร้อมดำเนินการติดตามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าโครงการ

2.จัดการสอนงานพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ในแคมป์ได้อย่างต่อเนื่อง

3.ดูแลกิจกรรมพร้อมจัดทำข้อมูลตารางการแจกจ่ายอุปกรณ์การเกษตรและเมล็ดพันธุ์

4.มีการจัดทำทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

5.ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมการเกษตร อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีความสามารถด้านการประสานงาน ทำงานเป็นทีม และมีทักษะด้านการสื่อสาร เรียนรู้งานเร็ว กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารภาษากะเหรี่ยงได้ หากมีทักษะการสื่อสารภาษาพม่าและภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และสามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ยากลำบากได้

 

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

 

พื้นที่ปฏิบัติงาน 

ประจำสำนักงานแม่สอด เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง   บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ บ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 

ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่

E-mail  :  chongluk@coerr.org T. 055-535358  (รับสมัครทาง Email เท่านั้น)

ตั้งแต่วันนี้- 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

Contact : chongluk@coerr.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ธนาคารต้นไม้
เกษตรสัจจะ
ความเปลี่ยนแปลง
ศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคศรีสุวรรณทวงถาม ป.ป.ช.-สตง. กรณีร้องคณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้าณะผู้บริหาร ม.การกีฬาแห่งชาติยกโขยงดูงาน ตปท.บังหน้า
เครือข่ายปชช. สับเละหน่วยงานจัดการน้ำแห่งชาติ ปลุกผีดันเขื่อนแม่น้ำโขง ร่อนจดหมายจี้ให้แจงใน 30 วัน
View more