There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Human Resource Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)

Human Resource Officer (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)

Organization : สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

บทบาทหน้าที่โดยรวม ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยของหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารจัดการงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ให้สอดคล้องกับความจำเป็น ความต้องการ และความเหมาะสมขององค์กร พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาสภาพการจ้างงานที่ก่อเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ความผูกพันในการทำงานระหว่างทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคลากรตามกระบวนการ (Staff recruitment and selection)

2. จัดทำ visa, work permit และใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากรต่างชาติ

3. พัฒนาออกแบบ และบริหารจัดการหลักสูตรการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ตลอดจนประสานผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมดำเนินการ (New staff induction training)

4. ประสาน ติดตามและจัดทำสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน, ประจำปี)

5. ดำเนินงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการ (Salary, fringe benefits, and welfare)

6. บริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยามนุษย์ (HRIS management)

7. ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์

8. ดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นของหน่วยงาน (HRD)

9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีหรือโทสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริหารจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา เป็นต้น

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมงานระบบงาน HRM/HRD 

3. หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรสากลไม่แสวงหาผลกำไร (International non profit organization) จะเป็นประโยชน์ยิ่ง

4. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เช่น ภาษี ประกันสังคม เป็นต้น

5. มีประสบการณ์การออกแบบหลักสูตรและเป็นวิทยากรหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

6. เรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

7. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดี  โดยเฉพาะ excel ดีมาก

9. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนดี

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้ (1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวังมายังอีเมล recruit@ihri.org (สถาบัน IHRI) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@ihri.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more