There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ

 

มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้
 

 

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบการวางแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการดำเนินงานโครงการและองค์กร อาทิ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และการจัดจ้างการผลิตหรือทำของ และการส่งมอบให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และโปร่งใส

2.กำกับดูแลการให้บริการด้านยานพาหนะในสำนักงานกรุงเทพ ได้แก่การรับส่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหรือติดต่องานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา และมีความปลอดภัย

3.ดูแลงานธุรการสำนักงานใหญ่ ซึ่งรวมถึง การจัดการระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประหยัด การจัดแบ่งเนื้อหาใช้งานสำนักงาน การมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิยานพาหนะ อุปกรณ์ สำนักงานอาคารสถานที่

4.รับผิดชอบการจัดการดูแลรายการยานพาหนะทั้งในกรุงเทพฯและสำนักงานย่อยรวมถึง การต่อทะเบียน การบำรุงรักษาตามมาตรฐาน การซ่อมแซม การจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพ

5.รับผิดชอบการจัดการการป้องกันภัยสำนักงานและรถยนต์ได้แก่ ดูแลการต่อสัญญาประกันภัยอัคคีภัย โจรกรรม ประกันภัยรถยนต์และพรบ.ประกันภัยบุคคลที่สามให้ทันตามกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุดสุดต่อองค์กร

6.อุปกรณ์สำนักงานที่รัดกุมปลอดภัย รับผิดชอบในการจัดทำสัญญาเช่าสำนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่

7.ดูแลการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานทั่วไปของการดูแลรักษาสภาพรถและมีความคุ้มค่า

8.ดูแลความเรียบร้อยการใช้พื้นที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพ การซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา และคุ้มค่า

9.ติดตามและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานหลักๆของสำนักงาน(ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานฯ) และเสนอแนวทางการลดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรีด้านบัญชีการเงินหรือบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป
  3. มีความสามารถในการเจราจาต่อรอง
  4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและเข้าถึงแหล่งข้อมูลการซื้อการขายสินค้าประเภทต่างๆที่หลากหลาย
  5. มีไหวพริบและความสามารถด้านการจัดการสำนักงานเป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ และการจัดการสำนักงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  8. รับพิจารณาผู้สนใจงานองค์กรพัฒนาสังคม***

สวัสดิการที่จะได้รับ ดังนี้ 

1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินเดือน เดือนที่ 13    
5. การปรับเงินเดือนประจำปี    
6. สวัสดิการเยี่ยมไข้
7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร    
8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ    
9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)
หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์
เวลาเข้างาน 
07.00-16.00 น.
08.00-17.00 น.
09.00-18.00 น.
 

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 02 014 7322 ต่อ 103 , 061 647 9514 สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90 ID Line : hrraksthai


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more