webmaster@thaingo.org

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง

Back
: สหทัยมูลนิธิ
: 18 May 2023
30 / June / 2023

สหทัยมูลนิธิรับสมัครเจ้าหน้าที่

 

              สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี 2519 ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปการะ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์ และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า

 

สถานภาพ     พนักงานประจำ/เต็มเวลา
เวลาปฏิบัติงาน     วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
ทดลองงาน     4  เดือน
เงินเดือน     ตามโครงสร้างองค์กร

 

1.นักสังคมสงเคราะห์

- จบปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

- มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

- มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 

2.นักพัฒนาเด็กและครอบครัว

- จบปริญญาตรีด้านจิตวิทยา พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย มีประสบการณ์การทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการเลี้ยงดูเด็ก

- มีทักษะในการทำงานกับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ

- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใส่ใจในรายละเอียด

- มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติและสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 

3.ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์งานครอบครัวอุปการะ

- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปวส. และหรือจบหลักสูตรการบริบาลแม่และเด็ก

- รักเด็ก ใจเย็น และมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก

- ตรงต่อเวลา สามารถวางแผนบริหารจัดการและการประสานงาน มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความอดทนและเห็นคุณค่าของการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint

 

4.เจ้าหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่

ความรับผิดชอบ

  • ผลิตสื่อ (Infographic) โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิโอคลิป ป้ายไวนีล ฯลฯ) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  • เผยแพร่ข้อมูล และระดมทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อสำหรับงานของแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
  • ดูแลปรับปรุง Website ของมูลนิธิให้มีความทันสมัย น่าสนใจ
  • ลงพื้นที่ ร่วมประชุม เก็บข้อมูล เก็บภาพ เพื่อผลิตสื่อ หรือใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่งาน

 

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาปริญญาตรี หากจบด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
- มีประสบการณ์งานด้านการทำสื่อออนไลน์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่อง Social media
- เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น

 

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบทรานสคริปต์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

 

 

สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org

หรือสมัครด้วยตนเองที่ 850/33 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา กทม.10110

โทร. 02-3818834-6 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sahathai.org
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Contact : development@sahathai.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112