There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำ พื้นที่ 7 จังหวัด

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน

 1. การประสานงาน/เอื้อกระบวนการ ให้เครือข่าย/หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ ในพื้นที่การทำงาน ที่รับผิดชอบ
 2. การจัดการงบประมาณปีและดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดทำข้อมูลโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการออกแบบแผนการทำงาน
 4. รวมทั้งจัดทำรายงาน

 

คุณสมบัติ

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสารและความสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
 3. มีทักษะและความสามารถวางแผนงบประมาณประจำปี การออกแบบและดำเนินกิจกรรม
 4. มีทักษะและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและการเขียนรายงาน
 5. มีทักษะในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น word, excel เป็นต้น
 6. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน หรือ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

 

พื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร

 1. เมืองปาน  จังหวัดลำปาง
 2. แม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 5. ภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ
 6. สังขะ  จังหวัดสุรินทร์
 7.  ลำเลียง จังหวัดระนอง
 8. ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 9. ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 10. คุระบุรี จังหวัดพังงา

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 10  ลาออก....
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่  9 สงครามเว็บบอร์ด
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช.สอบ ผช.รัฐมนตรีและพวกเหตุตั้งวิสาหกิจชุมชนมีพิรุธ
ศรีสุวรรณร้อง รมว.กท.อุตฯ จังหวัดโคราชปล่อยให้ทำโรงงานเกลืออย่างผิดกฎหมาย
ศรีสุวรรณชี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯและคณะมาไทยต้องกักตัว 14 วัน ศบค.อย่าเลือกปฏิบัติ
กลุ่มอนุรักษ์ฯ นักศึกษา บุกค้านเวที SEA โพแทช โวยประชาชนถูกปิดการมีส่วนร่วม
ศรีสุวรรณจี้กรมสรรพากรสอบบัญชีเงินรับบริจาค “ฌอน”ใช้แอบอ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่
View more