There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้ช่วยฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง (repost)

เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้ช่วยฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง (repost)

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา โดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและทักษะด้านอาชีพ แก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ มูลนิธิประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ ดังนี้

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้ช่วยฝึกอบรม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน แนะนำองค์กร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะทางด้านอาชีพแก่สตรีและเยาวชนหญิง และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิ
 • เป็นผู้ช่วยฝึกอบรม จัดทำและเตรียมสื่อ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
 • เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการฝึกอบรม ประมวลผลการทำกิจกรรมต่างๆ เข้าระบบจัดเก็บข้อมูล
 • ดูแลและจัดตารางการจัดอบรมหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในมูลนิธิ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีม ตลอดจนสนับสนุนการดูแลสำนักงานทั่วไป


 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง สัญชาติไทย

 

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีความสนใจในงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
 • มีความสนใจในสายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเยาวชนหญิง
 • มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ขยัน และอดทน
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานหนัก เช่น การขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 • สามารถเดินทางไปทำงานในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ (หยุดวันศุกร์และวันเสาร์)
 • ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ หรือมีประสบการณ์ 0-1 ปี

 

 


สวัสดิการ 

ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม 


 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ (Resume) มาได้ที่ jobs@pratthanadee.org  อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ทั้งนี้มูลนิธิจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณา เพื่อทำการนัดสัมภาษณ์งานต่อไป

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://pratthanadee.org/aboutus และ https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

Contact : jobs@pratthanadee.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more