There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Program Officer (เจ้าหน้าที่โครงการ) – Migrant Rights

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1.ร่วมในในการพัฒนาโครงการและติดตามประเมินผล โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นงานด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Strategic Direction ของมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมพัฒนากลยุทธ์และจัดทำแผนระยะยาวขององค์กรและสาขางานด้านสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

 

2.ร่วมดำเนินการประชุมในกระบวนการวางแผนและพัฒนาโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และทางเลือก

 

3.รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติและเอกสารภาคผนวกตามกรอบและแนวทางของผู้ให้ทุน

 

4.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร ประสานงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การสนับสนุนโครงการด้านสิทธิของกลุ่มประชากรข้ามชาติ

 

5.เข้าร่วมในการออกแบบโครงการใหม่ หรือพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เช่น การหาข้อมูลสนับสนุนการเขียนโครงการ เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาโครงการ และการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการก่อนนำเสนอ

 

ร่วมติดตามการพิจารณาโครงการที่ขอ งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนโครงการ

 

ประสานงาน คณะทำงานพัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผล

 

6.ติดตามการทำตามพันธะสัญญาของโครงการต่าง ๆ

 

7.ช่วยจัดทำ และรวบรวมเนื้อหาในการจัดทำเอกสารแนะนำองค์กร และเอกสารทางด้านวิชาการของโครงการต่าง ๆ

 

8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในงานการพัฒนาโครงการ การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ ในงานบริหารงานพัฒนา และประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีความซับซ้อนสูง และทักษะการเขียนรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
  • ความสามารถในการใช้ computer ดีมาก

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 02 014 7322 Ext. 103 , 061 647 9514 สำนักงานกรุงเทพฯ 185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ ใกล้ BTS อารีย์ , สะพานควาย (ลง BTS อารีย์ สามารถเดินทางเข้าซอยพหลโยธิน 11 ได้) รถเมล์ที่ผ่านหน้าซ.ประดิพัทธ์ 6 สาย 52,524,97,3,117,90 ID Line : hrraksthai


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activist

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more