Start your job search

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

มูลนิธิเรดิออน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศล ส่งเสริมงานด้านมนุษยธรรมและพัฒนาสังคม ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรีและคนชราที่ยากไร้ โดยมุ่งเน้นพันธกิจด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงการบำบัดฟื้นฟู ขณะนี้ เรากำลังขยายพันธกิจของเรา จึงมองหาบุคคลที่สนใจทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานด้านพัฒนาสังคมและงานประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(นักจิตวิทยาเด็ก)และพัฒนาสื่อการเรียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
 3. ธุรการและผู้ช่วยบัญชี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา
 5. ผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา
 7. พนักงานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 อัตรา

ตรวจสอบลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่งได้ที่ www.radion-international.org/join-us

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. ดาวโหลดใบสมัครที่ www.radion-international.org/join-us แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. จดหมายรับรองจากคริสตจักร (กรณีเป็นคริสเตียน)
 3. ผลการตรวจสุขภาพ (โรคติดต่อ) กรณีสมัครในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน
 4. แนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume

คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?

คุณนับถือศาสนาอะไร?

 

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาทาง มา 2 ช่องทาง

 1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:30 น.

Contact : nonthach@radion-international.org / 053-448630


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist