ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

Director Assistant /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

1. สัญชาติไทย

2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเด็กอย่างน้อย 3 ปี

3. ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพูดเขียนในเกณฑ์ดี

5. มีความสามารถในการดูแลจัดการให้การบริหารงานในองค์กรดำเนินได้อย่างราบรื่น

6. มีจิตกุศลในการดูแลเด็กด้อยโอกาสให้มีความสุขและมีอนาคตที่ดีอย่างจริงใจ

Contact : vdienel@gmail.com/0813971567


การเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources