webmaster@thaingo.org

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)

Back
: Teach For Thailand
: 2 Jun 2023
15 / June / 2566

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellows จะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teacher For Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้นเป็นเวลาสองปี โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใน 3 กลุ่มวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาใดวิชาหนึ่ง
 • สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย ทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่น ๆ ที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 15 จังหวัด ผู้สมัครมีสิทธิแจ้งจังหวัดที่ต้องการไปปฎิบัติงานได้
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเทอม (LDC) การแลกเปลี่ยนพื้นที่ในการเรียนรู้ทุกเดือน (Learning Circle) และโอกาสในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ช่องทางการสมัคร: https://tft-fellowship.org

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: https://sites.google.com/teachforthailand.org/tft-academy/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Contact : recruitment@teachforthailand.org

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112