webmaster@thaingo.org

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)

Back
: Teach For Thailand
: 14 Nov 2023
15 / January / 2024

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellows จะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teacher For Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้นเป็นเวลาสองปี โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใน 3 กลุ่มวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาใดวิชาหนึ่ง
 • สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย ทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่น ๆ ที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 15 จังหวัด ผู้สมัครมีสิทธิแจ้งจังหวัดที่ต้องการไปปฎิบัติงานได้
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเทอม (LDC) การแลกเปลี่ยนพื้นที่ในการเรียนรู้ทุกเดือน (Learning Circle) และโอกาสในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ช่องทางการสมัคร: https://tft-fellowship.org/ (หากไม่ทำการสมัครผ่านช่องทางนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา)

ช่องทางการเตรียมตัวสมัคร: https://sites.google.com/teachforthailand.org/tft-academy/home?authuser=0

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Contact : E-mail: recruitment@teachforthailand.org

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112